Blanche de bruges

Femte generationen av familjen Vanneste fortsätter att göra veteöl undernamnet De halve maan. För att understryka deras respekt och popularitet i hemtrakten: 2016 invigde bryggeriet en 3,2 kilometer underjordisk 'pipeline'…